Bông gang hoa văn gang mẫu 129 – Số 16 – 18 – T3

4,225

Mô tả

Bông gang hoa văn gang mẫu 129 – Số 16 – 18 – T3

Số 16 : Dài 130mm. Rộng 60mm. Trọng lượng 100g = 2.500 vnđ/ cái

Số 17 : Dài 120mm. Rộng 60mm. Trọng lượng 169g = 4.225 vnđ/ cái

Số 18 : Dài 100mm. Rộng 60mm. Trọng lượng 90g = 2.250 vnđ/ cái