Bông gang hoa văn gang mẫu 127 – Số 10 – 12 – T3

10,750

Mô tả

Bông gang hoa văn gang mẫu 127 – Số 10 – 12 – T3

Số 10 : Dài 130mm. Rộng 90mm. Trọng lượng 300g

Số 11 : Dài 120mm. Rộng 60mm. Trọng lượng 130g

Số 12 : Dài 190mm. Rộng 120mm. Trọng lượng 430g