Bông gang hoa văn gang mẫu 122 – Số 04 đến số 06 – T2

8,250

Mô tả

Bông gang hoa văn gang mẫu 122 – Số 04 đến số 06 – T2.

Số 04 : dài 140mm. Rộng 50mm. Trọng lượng 330g = 8.250 vnđ/ cái

Số 05 : Dài 160mm. Rộng 90mm. Trọng lượng 220g = 5.500 vnđ/ cái

Số 06 : Dài 110mm. Rộng 45mm. Trọng lượng 90g = 2.250 vnđ/ cái