Bông gang hoa văn gang mẫu 119 – Mác số 1 đến số 3B – T2

6,000

Mô tả

Bông gang hoa văn gang mẫu 119 – Mác số 1 đến số 3B – T2.

Số 1 : dài 155mm. Rộng 70mm. Trọng lượng 240g. = 6.000 vnđ/ cái

Số 1B : Dài 135mm. Rộng 65mm. Trọng lượng 140g = 3.500 vnđ/ cái

Số 2 : Dài 135mm. Rộng 60mm. Trọng lượng 150g = 3.750 vnđ/ cái

Số 3 : Dài 150mm. Rộng 75mm. Trọng lượng 220g = 5.500 vnđ/ cái

Số 3B : Dài 160mm. Rộng 70mm. Trọng lượng 240g = 6.000 vnđ/ cái.