Bông gang hoa văn gang mẫu 112 – Chân ô số 9 – T39

19,800

Lỗ tròn 20mm. Dài 145mm. Rộng 46mm. Trọng lượng 550g

Mô tả

Bông gang hoa văn gang mẫu 112 – Chân ô số 9 – T39. Lỗ tròn 20mm. Dài 145mm. Rộng 46mm. Trọng lượng 550g