Bông gang hoa văn gang mẫu 102 – MAC 88B – T48

10,800

Dài 140mm. Rộng 65mm. Trọng lượng khoảng 300g

Mô tả

Bông gang hoa văn gang mẫu 102 – MAC 88B – T48. Dài 140mm. Rộng 65mm. Trọng lượng khoảng 300g