Hiển thị tất cả 2 kết quả

Nắp hố ga, Song chắn rác. nap ho ga, nắp hố ga, nắp hố ga gang, bán nắp hố ga, ban nap ho ga … đúc các loại nắp hố ga, song chắn rác theo yêu cầu.

Danh mục nắp hố ga

Nắp hố ga gang khung vuông dương nắp tròn 800×800 ( Tải trọng 7.5 tấn ). Nắp hố ga gang khung vuông âm nắp tròn 850×850 (Tải trọng 40 tấn ). Nắp hố ga gang khung vuông dương nắp tròn 900×900 ( Tải trọng 12,5 tấn ). Hố ga vừa thu vừa thăm 1050x754x120 tải 12.5 tấn. Nắp hố ga khung vuông dương nắp tròn 800×800 ( tải 7,5 tấn).Nắp hố ga khung vuông dương nắp tròn 900×900 ( tải 25 tấn). ..Nắp hố ga gang xám khung vuông âm nắp tròn 800×800 tải 25 tấn. Nắp hố ga khung vuông âm nắp tròn 850×850( trọng tải 40 tấn )…