Bảo vệ bản quyền Đúc gang Đúc nhôm. Khi quý khách đặt hàng và yêu cầu làm mẫu riêng chúng tôi có thể dùng hình ảnh sản phẩm của quý khách để quảng cáo về năng lực của chúng tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp quý khách hàng muốn giữ thông tin kín đáo để bảo vệ sản phẩm của mình, tránh bị làm giả làm nhái. Chúng tôi đảm bảo giữ bí mật về mẫu mã và cách làm.

Bảo vệ bản quyền Đúc gang Đúc nhôm

Trong trường hợp quý khách cung cấp mẫu mã và yêu cầu không làm cho bên đối tác khác mẫu tương tự. Chúng tôi sẽ từ chối nhận các đơn hàng có mẫu mã tương tự với đơn đặt hàng của Quý khách.